Komunikaty


 

Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła SEP Pracowników Politechniki Łódzkiej


Prezes oraz Zarząd Koła SEP przy PŁ zwołują Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła, podczas którego będzie miało miejsce:

 

Terminy:

17 stycznia 2018 r., godz. 17:00

17 stycznia 2018 r., godz. 17:30 (w przypadku braku kworum w pierwszym terminie)

 

Miejsce zebrania:

sala posiedzeń Rady Wydziału EEiA.

 

 

Spotkanie członków i przyjaciół Koła SEP Pracowników Politechniki Łódzkiej


W związku ze zbliżającymi się Świętami oraz końcem 2017 roku - czasem podsumowań i snucia planów, zapraszamy Koleżanki i Kolegów na tradycyjne spotkanie przy kawie, herbacie i słodkościach.

Podczas spotkania przedstawimy naszą działalność w roku mijającym oraz pomysły i zamierzenia na rok nadchodzący.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2017 r. o godz. 17:00 w starej sali Rady Wydziału EEiA.

 

                                                                                                                        Prezes z Zarządem Koła

 

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską (edycja 2017/2018) rozstrzygnięty


Został rozstrzygnięty konkurs na najlepsza pracę dyplomową inżynierską na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (Wyniki konkursu). Na konkurs zgłoszono 11 prac dyplomowych. Komisja Konkursowa oceniała prace biorąc pod uwagę: nowoczesność tematyki, użyteczność uzyskanych wyników badań, pracochłonność, poprawność językową, efektywność wdrożenia, przydatność dla gospodarki narodowej, stronę graficzną oraz deklarowaną i wykorzystaną w czasie wykonywania pracy literaturę polską i obcojęzyczną 

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 14 grudnia 2017 r., podczas spotkania wigilijnego Oddziału Łódzkiego SEP.